Usługi i realizacje

Czyli co możemy dla Państwa zrobić i czego już dokonaliśmy

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

projektów decyzji o warunkach zabudowy

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (kliknij, aby zobaczyć listę)

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy (gmina Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie),
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Polnica (gmina Człuchów, woj. pomorskie),
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wielkie Radowiska (gmina Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie),
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kurkocin, Łobdowo i Wielkie Pułkowo (gmina Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie),
 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 95 i cz. Działki nr 3057/8 w obrębie Pieński Królewskie (gmina Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie),
 6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Węgrowo (gmina Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie),
 7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi (gmina Jabłonowo-Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych: Ryjewo, Straszewo, Pułkowice (gmina Ryjewo, woj. pomorskie),
 9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowy Młyn (gmina Ryjewo, woj. pomorskie),
 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Siciarz (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Krzeczanowo (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyndaty (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gutkowo (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łaszewo (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pijawnia (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowopole (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części miejscowości Siemiątkowo (gmina Siemiątkowo, woj. mazowieckie),
 18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie (gmina Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie),
 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Pogorzel (gmina Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie),
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kuklin (gmina Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie),
 21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wieczfnia Kościelna (gmina Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie),
 22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 24. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki (miasto Rypin, woj. kujawsko-pomorskie),
 25. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Bukowo, Płonica, Wierzchowo, Mosiny (gmina Człuchów, woj. pomorskie),
 26. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka (gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie),
 27. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gąsiorowo, Lipówka (gmina Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie),
 28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 29. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Sokołowo, obejmującego działkę nr 399 (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 30. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Lisewo, obejmującego działki 193/1, 193/2 i 193/3 (gmina Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 31. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 32. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi, (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 33. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ul. Grudziądzką, a rzeką Lutryną obręb Jabłonowo Pomorskie (gmina Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 34. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kisielice (gmina Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie),
 35. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice (gmina Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie),
 36. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 9, 10, 11, 12, 13, obręb 1 Lidzbark, ul. Chopina (gmina Lidzbark Welski, woj. warmińsko-mazurskie),
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 238/4 w Lisewie (gmina Lisewo, woj. kujawsko-pomorskie),
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Wilczewko, gmina Radomin (gmina Radomin, woj. kujawsko-pomorskie),
 40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe (gmina Skępe, woj. kujawsko-pomorskie),
 41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Lisnowo w gminie Świecie nad Osą (gmina Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie),
 42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Partęczyny I” w gminie Świecie nad Osą (gmina Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie),
 43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Świekatowo w gminie Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 45. Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w m. miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 46. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szewno 1, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 47. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 48. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stążki 1, gmina Świekatowo (gmina Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie),
 49. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach: 14 lutego i Prochowej w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 50. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 51. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Lichnowską, Przemysłową, Liściastą i Długą w Chojnicach (miasto Chojnice, woj. pomorskie),
 52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr geodezyjnym 514 położonej w obrębie 4 w mieście Golub-Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 53. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego  „Rejon ulicy Lipnowskiej” w mieście Golub-Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – zakole Drwęcy” w mieście Golub Dobrzyń (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 55. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części obszaru zlokalizowanego przy ul. Sosnowej, Leśnej i Miłej w Golubiu-Dobrzyniu (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 56. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów zlokalizowanych w rejonie ul. Szosa Rypińska – rzeka Drwęca (miasto Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
 57. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Legionów, Poniatowskiego, Karabinierów, marsz. Józefa Piłsudskiego i Kruszelnickiego (miasto Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie),
 58. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Kwidzynie przy ul. Żwirowej (działka nr 8/16) (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 59. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malborska-Północ” pod nazwą „Malborska – Północ I” w Kwidzynie (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 60. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Długa – Południe” pod nazwą „Długa – Południe I” w Kwidzynie (miasto Kwidzyn, woj. pomorskie),
 61. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Wielkie Rychnowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 62. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położnych w rejonie wsi Mlewiec, Srebrniki, Mariany, Sierakowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych (gmina Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie),
 63. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice, Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 64. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Mazanki w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 65. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 66. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Południe-Zachód” w Radzyniu Chełmińskim (gmina Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie),
 67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren nad Jeziorem Nogat w sołectwie Nogat (gmina Łasin, woj. kujawsko-pomorskie),
 68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Gradzanowo, gmina Siemiątkowo,
 69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wola Łaszewska, gmina Siemiątkowo,
 70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogale, gmina Siemiątkowo,
 71. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo,
 72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Nowa Wieś i Łążek, gmina Kuczbork-Osada,
 73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gościszka i Bagienice, gmina Kuczbork-Osada,
 74. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Sarnowo i Chodubsk, gmina Kuczbork-Osada,
 75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada,
 76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Olszewko, Mianowo, Nidzgora, Gmina Kuczbork-Osada,
 77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łążek 1, Gmina Kuczbork-Osada,
 78. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kozielsk 1, Gmina Kuczbork-Osada,
 79. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zielona 1, Gmina Kuczbork-Osada,
 80. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zielona 2, Gmina Kuczbork-Osada,
 81. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gościszka 1, Gmina Kuczbork-Osada,
 82. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk II, Osowa, Gmina Kuczbork-Osada,
 83. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Zielona 3, Gmina Kuczbork-Osada,
 84. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Zielona, Gmina Kuczbork-Osada,
 85. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Zielona, Gmina Kuczbork-Osada,
 86. Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kisielice,
 87. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Węgrowo Gmina Grudziądz.

Decyzje o warunkach zabudowy 2019-2022 (kliknij, aby zobaczyć listę)

 1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Brzuze (woj. kujawsko-pomorskie),
 2. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Ciechocin (woj. kujawsko-pomorskie),
 3. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Człuchów (woj. pomorskie),
 4. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Rogowo (woj. kujawsko-pomorskie),
 5. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Gozdowo (woj. mazowieckie),
 6. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Jabłonowo-Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie),
 7. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Jeżewo (woj. kujawsko-pomorskie),
 8. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Strzegowo (woj. mazowieckie),
 9. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Wieczfnia Kościelna (woj. mazowieckie),
 10. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Gzy (woj. mazowieckie),
 11. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Kuczbork-Osada (woj. mazowieckie),
 12. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie),
 13. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Gruta (woj. kujawsko-pomorskie),
 14. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Mochowo (woj. mazowiecki),
 15. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie),
 16. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Brzuze (woj. pomorskie),
 17. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Ojrzeń (woj. mazowieckie),
 18. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Radomin (woj. kujawsko-pomorskie),
 19. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Galewice (woj. łódzkie),
 20. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Lisewo (woj. kujawsko-pomorskie),
 21. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Drzycim (woj. kujawsko-pomorskie),
 22. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Skępe (woj. kujawsko-pomorskie),
 23. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Żuromin (woj. mazowieckie),
 24. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Siemiątkowo (woj. mazowieckie),
 25. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Dębowa Łąka (woj. kujawsko-pomorskie),
 26. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Tłuszcz (woj. mazowieckie),
 27. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie),
 28. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla gminy Świercze (woj. mazowieckie),
 29. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla miasta Toruń (woj. kujawsko-pomorskie),
 30. Projekty decyzji o warunkach zabudowy dla miasta Kwidzyn (woj. kujawsko-pomorskie),
 31. Projekty decyzji dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (kliknij, aby zobaczyć listę)

 1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim
 2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuczbork-Osada,
 3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna,
 4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Winnica,
 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Janowo,
 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola,
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice,
 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński,
 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe,
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warlubie,
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka,
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń,
 13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyń,
 14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo,
 15. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń,
 16. Analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin,
 17. Analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kisielice,
 18. Analiza aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Kuczbork-Osada.

Adres:

Aspectus Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu, 86-300
ul. Dworcowa 53/25

Telefon:

Email:

Nasza misja

Priorytetowym działaniem Spółki jest kompleksowa obsługa klienta w zakresie podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji optymalnych i opłacalnych inwestycji. Nasza wiedza, doświadczenie oraz zasoby z sukcesami pozwalają realizować misję Spółki.

Z wielką radością patrzymy na Klientów, którym oferowane przez nas usługi pozwalają zrealizować ich cele i marzenia.